Компанія "Оболонь":
Сталий розвиток як філософія бізнесу – 30 млн грн на екологію та принципи Green оffice
Сьогодні для досягнення успіху в Україні недостатньо мати лише гарний продукт та привабливу ціну. Хоча й це, звичайно, важливо. Бізнесу зараз, як великому, так і малому, вкрай важливо бути "на одній хвилі" зі своїми споживачами. Гармонійно співіснувати з суспільством і країною загалом.

Без цього компаніям, на жаль, не світить ані фінансового, ані споживчого успіху на сучасному ринку.

Щоб "спіткати слави" прогресивного й головне, відповідального бізнесу, останньому необхідно вкладатися корпоративну соціальну відповідальність (КСВ). Причому не тільки "для галочки", а дійсно хворіти цим, й прививати таку ж ідеологію своїм робітникам і, звичайно ж, покупцям.
Якщо коротко, то КСВ – це справжня філософія, що спрямована на відповідальне – пряме чи опосередковане – ставлення підприємства до питань екології, соціальних та економічних проблем у країні, стратегія компанії та конкретні кроки до вирішення суспільних задач.
Від самого початку історії компанії, "Оболонь" взяла за основу стратегію сталого розвитку. Адже важлива не тільки прибутковість бізнесу та зростання виробництва, а й соціальна відповідальність перед суспільством. З роками ця філософія набула цілком конкретних форм і має кілька основних векторів. Це відповідальне виробництво за найвищими стандартами якості, турбота про персонал компанії та споживача, екологічні фактори впливу на довкілля, розвиток громад, благодійність та меценатство.

Тобто корпорація імплементує не тільки передові практики відповідального та прозорого ведення бізнесу, а ще й приділяє багато часу й бюджетів на соціальні та екологічні програми, сприяє обміну досвідом з впровадження енергоефективних проектів.

Одночасно з цим компанія дотримується найвищих стандартів якості продукції та постійно впроваджує інноваційні рішення щодо покращення смаку продуктів, випуску нових видів напоїв для задоволення потреб споживачів.
На підприємстві впроваджено велику кількість стандартів, дотримання яких гарантує не тільки якість, а ще й екологічність продукції. Зокрема до таких відносяться наступні системи управління:
  • ISO 9000 – y 1998 році "Оболонь", першою у харчовій галузі України, отримала сертифікат на систему управління якістю ISO 9001;
  • ISO 9001:2015 (управління якістю) – система взаємопов'язаних, орієнтованих на задоволення споживачів процесів, які постійно поліпшуються;
  • ISO 22000:2018 – система управління безпечністю харчових продуктів (ISO 22000:2018) – попереджувальна система для забезпечення безпечності харчових продуктів (постійний аналіз небезпечних чинників та перевірка критичних контрольних точок на всіх етапах виробництва);
  • ISO 14001:2015 – система екологічного керування (ISO 14001:2015) – розробка та запровадження екологічної політики компанії, керування її екологічними аспектами;
  • ISO 45001:2018 – система управління безпекою та гігієною праці – дає можливість організації управляти ризиками у сфері безпеки, гігієни праці і покращувати свої показники в цій царині.
Окрім цього періодично проводиться оцінка рівня задоволеності споживачів, а у відкритому доступі можна знайти усю необхідну інформацію щодо підприємства, продукції та відповідального споживання: корпоративний сайт, гаряча лінія, сторінки у соцмережах.
У той же час без працівників, які не поділяють ідеології компанії, було б важко побудувати великий відповідальний бізнес. А тому інвестувати необхідно не лише у виробництво, а й у своїх робітників, що також є невід'ємною частиною КСВ. До якої можна віднести:
· гідну оплату праці;
· комфортні й безпечні умови для роботи;
· дотримання рівних прав та відсутність дискримінації на підприємстві;
· інвестиції у розвиток робітників – курси перепідготовки та підвищення професійного рівня працівників.
В усі часи "Оболонь", як відповідальний бізнес підтримує не лише свій персонал, а й цілу країну, вчасно та в повному обсязі сплачуючи податки, керується принципами етичної поведінки, чесної конкуренції, прозорих закупівель та конкурсів, гарантує дотримання усіх домовленостей з партнерами.
КСВ неможливе без інвестицій у людський капітал
Як виглядає "зелене виробництво"

Звичайно ж, одним з провідних напрямків діяльності корпорації є питання збереження екології. Компанія щоденно шукає й використовує інноваційні способи мінімізації шкідливого впливу на довкілля.
поетапне зниження викидів в атмосферу
максимально можлива переробка виробничих відходів
Напрямки стратегії ЕКО-відповідальності:
Вищеокресленних завдань бізнес досягає шляхом зменшення витрат та економії усіх видів ресурсів, а також щорічного збільшення обсягів вторинної переробки відходів.

За результатами минулого року показник безвідходності на "Оболоні" становив аж 97,2%. Загалом за 2020-2021 рр. витрати на охорону навколишнього середовища склали приблизно 30 млн грн.

Також серед пріоритетних напрямків підприємства – поетапне зниження викидів в атмосферу. Наприклад, у 2019 році викиди парникових газів від виробництва зменшились на 20% (на 5,6 тис. т), а загальні викиди в атмосферу за п'ять років скоротилися на 23%. Зараз цей позитивний тренд продовжується.

раціональне використання водних ресурсів
За ті ж п'ять років (порівняно із 2016-м) показник питомих викидів підприємства зменшився на 7%. За II-III квартал 2021 року викиди СО2 склали на 10% менше, ніж за той же період 2020 року:
  • у II-III кв. 2020 року викиди СО2 склали 13 257 т;
  • у II-III кв. 2021 року викиди СО2 склали 11 862 т.
Постійно впроваджуються інженерні рішення з метою зменшення навантаження на довкілля.
Особливу увагу на "Оболоні" приділяють двом програмам, у запровадженні яких компанія стала першою не тільки в галузі, а й в усій країні. Йдеться про переробку ПЕТ-відходів.

Уже понад 19 років працює програма переробки пластику в Олександрії. Хоч корпорація і не є найбільшим виробником напоїв у ПЕТ пляшках, проте тут усвідомлюють проблему забруднення навколишнього середовища відходами використаної упаковки, тому й розпочали переробку ПЕТ першими в Україні ще у 2002 році.

Щороку на переробку в цех надходить близько 30 млн одиниць тари.
За всі роки роботи підприємство в Олександрії забезпечило переробку 380 млн штук використаних пляшок (понад 13 318 т). На першому етапі така переробка полягала у подрібненні пляшок на т.з. "флекс" і його реалізації на експорт.

У 2008 році компанія придбала сучасне німецьке обладнання потужністю 125 кг/год., яке виготовляє бандажну стрічку зі 100% вторинного флексу. Ця лінія дозволяє переробляти відходи ПЕТ без шкідливого впливу на навколишнє середовище.
Зараз в Олександрії переробляють близько 2 млн ПЕТ-пляшок щомісяця, а кріпильно-пакувальна стрічка надалі використовується при пакуванні та перевезенні різноманітних вантажів та реалізується на внутрішньому ринку.

Від початку програми і до сьогодні "Оболонь" залишається єдиною компанією харчової галузі, яка власними силами здійснює переробку ПЕТ-тари.
Корисні еко-звички з офісу – додому

Серед іншого важливим елементом КСВ є популяризація серед працівників принципів Green оffice, що полягають не лише в "озелененні" робочих місць і використанні екологічних меблів, а й у економії води та електроенергії, системі електронного документообігу, заохоченні колективу до свідомої екологічної поведінки не тільки в офісі, а й удома.
Тобто, коли усе максимально направлено на екологічне функціонування не тільки життя офісу. Ба більше – поширення цієї концепції на побут працівників.
Слід зауважити, що "Оболонь" – одна з українських компаній, яка найдовше й найуспішніше впроваджує на підприємстві принципи Green оffice.
Благодійність за покликом серця
Корпорація уже більше двадцяти років активно долучається до різноманітних соціальних, благодійних та громадських ініціатив, державних програм. Щороку вона формує соціальний бюджет і безкоштовно передає значну частку продукції на численні благодійні й спонсорські заходи.
Серед пріоритетних напрямків соціального інвестування компанії – розвиток і популяризація спорту та здорового способу життя, підтримка освітніх і наукових програм, книговидавництва, опікування кількома дитячими будинками сімейного типу, допомога дитячим благодійним організаціям, відбудова історичних та духовних пам’яток.
"Оболонь" cпівпрацює із місцевими громадами, інвестуючи значні кошти у розвиток соціальних програм. Ця взаємодія включає не тільки сплату податків до місцевих бюджетів, а й створення нових робочих місць, партнерство з місцевими органами влади та громадськими організаціями, волонтерство, підтримку соціальних та культурних проектів.
Компанія надає допомогу нашим військовим, що захищають Україну на Сході, постійно співпрацює з численними благодійними організаціями дітей, інвалідів, ветеранів, долучається до волонтерських проектів.

Тут вважають, що зараз, як ніколи раніше, попри складні часи та численні виклики, соціальна активність бізнесу є важливою складовою сталого розвитку країни та життя суспільства.

До процесу корпоративної соціальної відповідальності залучено багато підрозділів підприємства: виробничі цехи, фінансова та технічна служби, інжиніринговий центр підприємства й інші.
Як бачимо, для побудови дійсно якісної екологічної стратегії відповідальному бізнесу необхідно дуже виважено підійти до розбудови "зеленої філософії", нести її в маси, бути драйвером інноваційних змін.

Це забезпечить компанії не лише стабільні прибутки, а й визнання та любов споживачів, які залюбки порекомендують відповідально зроблену продукцію своїм близьким та рідним, що зробить їх "зеленими" поціновувачами новітніх екологічних трендів.
Made on
Tilda